UPS logoKosan Leopar

 UPS ci ana sayfaya donus            

 

Kesintisiz Güç Kaynağı
Neden UPS ?
 
 Ahmet ÖZDEMİR
 
UPSci.com editörü

UPS signal 1


U.P.S. , " Kesintisiz Güç Kaynağı " teriminin uluslararası elektrik literatüründeki kısaltılmış kullanım şeklidir. Son çeyrek asırda, sayısal elektronik alanındaki gelişmelere paralel olarak, UPS ler bir çok sektörde öncelikli yatırım araçları arasına girmiştir. Özellikle elektronik veri işleme ve veri iletim teknolojilerindeki atılımlar, başta bilgisayarlar olmak üzere, bu teknolojilere dayalı tüm donanımların sürekli ve sağlıklı enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.  


Enerji alt yapı yatırımlarını tamamlayamamış ülkelerde, bu ihtiyaç çok daha belirgin bir şekilde kendini hissettirmektedir. Başta enerji üretim ve dağıtım şebekelerinin yetersizliği olmak üzere, bir çok farklı nedenlere dayanan olumsuzluklar, doğrudan bu şebekelere bağlı olarak çalışan elektronik cihazlar için açık birer risk unsuru oluşturmaktadır. Bu tür risklerin, kullanıcı tarafından farkedilebilen en önemli kısmı ise enerji kesintileridir. Buna bağlı olarak da, kullanıcı için UPS ihtiyacı çoğu kez enerji kesintileriyle ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, kullanıcının doğrudan hissetmesinin mümkün olmadığı diğer olumsuzluklar ise genellikle göz ardı edilmekte, fakat hiç olmadık bir zamanda, ciddi bir donanım arızası ile de ortaya çıkabilmektedir.   

UPS signal 2


Bir problem olarak, UPS sistemlerinin en yaygın varlık nedeni olan habersiz enerji kesintileri, kullanıcılar açısından her yıl dünya genelinde büyük ölçüde maddi zarar ve işgücü kayıplarına neden olmaktadır. Business Week dergisinde 1991 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, sadece A.B.D. ekonomisinde, elektrik şebekesinden kaynaklanan çeşitli problemlerle ortaya çıkan; malzeme, bilgi ve verimlilik kayıplarının toplam değeri, yıllık ortalama 26 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır.  

Enerji kesintileri dışında, elektronik donanımlar için çok daha ciddi riskler içeren diğer şebeke sorunları da, özellikle endüstriyel tesislerde ciddi zararlara neden olabilmektedir. Düşük gerilim, yüksek gerilim, şebeke harmonikleri, gerilim sıçramaları, gerilim dalgalanmaları ve frekans değişkenlikleri, ancak gerekli ölçüm cihazları ile tespit edilebildiklerinden, çoğu kullanıcı için kötü bir zamanda, kötü bir sürpriz olarak kendilerini göstermekte, bu tür bir teknik arıza da bazen yüzmilyarlarca liralık üretim kaybını beraberinde getirebilmektedir. Gelişen yarı iletken teknolojileri sayesinde, özellikle Online UPS ler, kullanıcılarına tüm bu riskleri  ortadan kaldırabilme imkanı sunmakta ve yüklendikleri sistemler açısından en önemli teknik güvenceyi sağlamaktadırlar.    
 
   

UPS, signal 3

UPS signal 4

UPS signal 5     © 2001-2008  U P S c i . c o m 
      
Bu yazı, sadece kaynak gösterilerek ya da izin alınarak kullanılabilir. Osiloskop görüntüleri Hangang UPS firmasına aittir.

© 2001-2008 U P S c i . c o m