Kesintisiz Güç Kaynağı

                        

 


UPS SEÇİMİ
  
 
Ahmet ÖZDEMİR
 
UPSci.com editörü

Kesintisiz Güç Kaynağı seçimi, iki aşamada ele alınmalı ve öncelikle, UPS üzerinden beslenecek yükün ya da yüklerin toplam gücü VA cinsinden hesaplanmalıdır. Bağlanacak yükün toplam gücü, seçilecek UPS in gücünü belirlemede en önemli kıstas olacaktır. Özellikle büyük yükler için, yükü karşılayabilecek en yakın güçteki UPS in seçilmesi, verimlilik açısından, dolayısıyla da enerji sarfiyatı ve toplam yatırım maliyeti açısından kullanıcıya avantaj sağlayacaktır. Ancak bu tür bir güç hesabında, UPS e daha sonra bağlanabilecek diğer muhtemel ek yükler de gözardı edilmemelidir. 
 

Gücü tespit edilen UPS in seçiminde ikinci önemli aşama, marka ve modelin belirlenmesidir. İhtiyaç duyulan UPS, gücü ne olursa olsun, bir yatırım olarak algılanmalı ve tek bir bilgisayar için alınan küçük bir UPS in bile senelerce hizmet vermesi gerektiği unutulmamalıdır. Boyutu ne olursa olsun, bu tür yatırımlar için öncelikli değerlendirmeler, doğal olarak MALİYET unsuru üzerine odaklanmaktadır ve bu da oldukça mantıklı bir yaklaşımdır. 
Ancak, özellikle ülkemizde, büyük bir yanılgı ile, maliyet kavramı; genellikle fatura üzerinde yazan ödeme tutarı olarak algılanmaktadır ki, bu son derece hatalı ve baştan savma
bir değerlendirme biçimidir. Gerçekte, bir yatırımın maliyeti, o yatırımın kullanılacağı süre boyunca kullanıcıya sağlayacağı maddi kazanç ile aynı süre içinde sebep olabileceği maddi ve manevi kayıpların toplam tutarı olarak algılanmalıdır. Bu durum, örnek olarak yüksek güçlü bir On-line UPS için düşünüldüğünde, cihazın toplam maliyetinin tahmin edilebilmesi için, bu maliyeti uzun vadede doğrudan etkileyebilecek faktörlerin iyi bilinmesi ve doğru anlaşılması gerekir. 


   
Cihazda kullanılan kritik parçaların tahmini ömürleri ve arıza yapma riskleri, bu risklere karşı tasarımda alınan teknik önlemlerin niteliği, dolayısıyla da cihazın devre dışı kalma riskleri; arıza halinde, ilgili firma Teknik Servisin yeterliliği ve müdahale hızı, dolayısıyla da arıza durumunda cihazın ortalama devre dışı kalma süresi gibi bazı ayrıntılar, cihaz satın alınmadan önce, mutlaka fikir sahibi olunması gereken en önemli hususlardır.

Değerlendirilmesi gereken bu temel verilerin dışında, cihazın sahip olduğu diğer teknik özelliklerin, standart ya da opsiyon olarak sunulan ek donanımların ve cihazın teknolojik düzeyinin iyi tahlil edilmesi, sağlıklı bir seçim yapabilmek için büyük önem taşır. Kuşkusuz, konu ile ilgili teknik bir elemanın, bu konuda sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi mümkündür. Ancak, UPS ler konusunda derinlemesine bir fikir sahibi olmayan kullanıcılar için, bu değerlendirme süreci oldukça zor ve risklidir. Zira, birbirinden gösterişli broşürlerle, reklamlarla dikkati dağılan kullanıcı, alacağı cihazın teknolojik düzeyini ve teknik özelliklerini diğer markalarla bire bir karşılaştırabilme imkanını çoğu kez bulamaz. 
Bu nedenle, farklı markalarda UPS ler arasında yapılacak sağlıklı bir seçim için en uygun yöntem; üretici firmaların kendi broşürlerini ve reklamlarını değil, bu amaçla hazırlanmış tarafsız teknik karşılaştırma tablolarını esas alarak bir değerlendirme yapmak olacaktır. 

   


 
     © 2001  U P S c i . c o m 
      
Bu yazı, sadece kaynak gösterilerek ya da izin alınarak kullanılabilir. Karikatür Ron Leishman'a aittir.   

 

© 2001-2005 U P S c i . c o m